۱۳۹۶/۰۹/۲۸

رنگ چوب

Eurekacolour.com

رنگ های یورکا کالر مخصوص رنگ کاری چوب می باشند.این رنگ ها شامل سیلر ، پوشش زیرین ( آستری) ، انواع کیلر ، پتینه ، رنگ چوب ، جلوه های های ویژه و روغن ها است.شما می توانید برای انتخاب رنگ مورد نظر خود با ما مشورت کنید.

 

دریافت کاتالوگ رنگ یورکا کالر  Eurekacolour-persian

 

دیدن تصاویر بیشتر از رنگ های اجرا شده.

 

 


در زیر جداول رنگ و مواد طبقه بندی شده است.

 

 

نامشرحمورد کاربردپایه
FL226.100 آستری - پرایمر پلی یوراتان تکسوتروپیک سفیدمبلمان و کابینتحلال
FL226.900آستری - پرایمر پلی یوراتان تکسوتروپیک مشکیمبلمان و کابینتحلال
FP-130آستری – پرایمر پلی یوراتان شفافمبلمان و کابینتحلال
FPR160آستری - پرایمر پلی یوراتان خاکستری آهنی برای ایجاد جلوه زنگ زدگیمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
FPP145آستری - پرایمر پلی یوراتان شفاف پارکتحلال
MP191.001آستری -پرایمرصدفی یک جزئیمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال

نامشرحمورد کاربردپایه
FA156آستری - پرایمر پلی یوراتان آکریلیک شفافمبلمان و کابینت
کفپوش(پارکت)
درب و پنجره
حلال
FFA 163.100.10آستری و کیلر پلی یوراتان آکریلیک سفید ماتمبلمان و کابینتحلال

نامشرحمورد کاربردپایه
OP450کیلر ( پوشش تکمیلی) پلی یوراتان مات شفافمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
OP510.100.35کیلر(پوشش تکمیلی) پلی یوراتان رنگی ماتمبلمان و کابینت
قاب و منبت
درب و پنجره
حلال
OP516.911.20کیلر ( پوشش نهایی) پلی یوراتان مشکی ماتمبلمان و کابینت
قاب و منبت
درب و پنجره
حلال
OPP464کیلر( پوشش تکمیلی ) پلی یوراتان شفاف مات ضد خراشمبلمان و کابینت
کفپوش و پارکت
حلال
OPP580.100.40کیلر( پوشش تکمیلی ) پلی یوراتان سفید مات ضد خراشمبلمان و کابینت
کفپوش و پارکت
حلال
OPP580.900.40کیلر( پوشش تکمیلی ) پلی یوراتان سفید مشکی ضد خراشمبلمان و کابینت
کفپوش و پارکت
حلال
LPI805کیلر ( پوشش تکمیلی) پلی یوراتان بی رنگ براقمبلمان و کابینتحلال
LP791کیلر ( پوشش تکمیلی) پلی یوراتان شفاف براقمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
LPP463کیلر( پوشش تکمیلی) پلی یوراتان شفاف براق ضد خشمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
LP831.900کیلر(پوشش تکمیلی) پلی یوراتان مشکی براقمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
LP830.100کیلر(پوشش تکمیلی) پلی یوراتان سفید براقمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
OA461کیلر ( پوشش نهایی) پلی یوراتان آکریلیک شفاف ماتمبلمان و کابینت
کفپوش و پارکت
حلال
OAG471.05کیلر ( پوشش نهایی) ضد خش پلی یوراتان آکریلیک شفاف ماتمبلمان و کابینت
کفپوش و پارکت
حلال
PRW900کیلر ( پوشش تکمیلی ) پلی یوراتان یک جزئی شفاف کفپوش و پارکتآب
AEW573کیلر( پوشش تکمیلی)پلی یوراتان شفاف پایه آب برای خارج منزلدرب و پنجرهآب
LPW382کیلر( پوشش تکمیلی) پلی یوراتان شفاف و رنگی پایه آبمبلمان و کابینت
قاب و منبت
آب

نامشرحمورد کاربردپایه
LAB2054سیلر برای طرح طبیعی چوب
مبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
CS 2000ورنی برای طرح چوب غلیظ رنگی پایه حلال داخل ساختمان
مبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال
CU6100ورنی طرح چوب غلیظ ، قابل رقیق شدن با آب یا حلال
برای کلیه مواردحلال
آب
IW153ورنی واکسی رنگی با پایه آب بیرون ساختمان
درب و پنجره
آب

نامشرحمورد کاربردپایه
AS.08پتینه های رنگی با سنباده کاری آسان
مبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
الکل
AS14پتینه برنزی با سنباده کاری آسان
مبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال
ASB1621پتینه برنزی قهوه ایمبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال

نامشرحدسته بندیمورد کاربردپایه
ARG10رنگ کروم نقره ای بسیار براقجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال
GEرنگ کروم طلایی با براقیت بالاجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
SILVER11رنگ دو جزئی برای جلوه نقره ای براقجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال
GOLD21رنگ دو جزئی برای جلوه طلایی براقجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال
HE19رنگ صدفی برای جلوه چکشیجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
EM17رنگ برای جلوه مرمریجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
EMM14رنگ های فلزی برای جلوه مرمری
جلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
EC99رنگ برای جلوه کهکشانیجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
حلال
ER16رنگ برای جلوه زنگ زدگیجلوه های ویژهمبلمان و کابینت
قاب و منبت
کفپوش و پارکت
حلال

نامشرحمورد کاربرد
OLP90 روغن پارکتپارکت
OLE12روغن برای محصولات خارج از منزلبیرون ساختمان

نام کاتالیست مناسب برای
C 204محصولات پلی یوراتان
C 400محصولات پلی یوراتان
CI 74محصولات پلی یوراتان
CI 80محصولات پلی یوراتان
CI 18محصولات جلوه طلایی و نقره ای براق
CI 25محصولات پلی یوراتان آکریلیک
CI 60بدون اثر زرد شدگی برای محصولات پلی یوراتان
CW 03محصولات پلی یوراتان پایه آب

ویدیوی زیر نحوه اجرای رنگ با جلوه زنگ زدگی را نشان می دهد.