۱۳۹۶/۰۹/۲۷

تماس با ما

Tel: ۰۹۱۲۳۵۸۱۷۸۲

Email: Info@FaraShade.com

Telegram   :    https://t.me/FaraShade

Instagram : https://www.instagram.com/FaraShadeco

 


 

عباس رسولی  :  مسئول فنی و بازرگانی فراشِید 

Mobile : ۰۹۱۲۳۵۸۱۷۸۲

Email: Arasooli@FaraShade.com

Telegram  :  http://t.me/@Abramatin

 

 

 

ارسال مستقیم ایمیل به فراشِید :